▪ roboty ziemne (wykopy, zasypy, itp.)
▪ kompleksowe usługi brukarskie