Każdy nowy projekt postrzegamy jako interesujące wyzwanie – budowa świątyni i domu zakonnego w Opolu zdecydowanie należą do nich.

Budowa domu zakonnego została zakończona wiosną 2022 r.

Kolejnym etapem jest budowa Świątyni. Świątynia będzie oparta na planie krzyża z charakterystycznymi elementami papieskiej mitry.