Każdy nowy projekt postrzegamy jako interesujące wyzwanie – budowa świątyni i domu zakonnego w Opolu zdecydowanie należą do nich.

Budowa domu zakonnego ma być zakończona wiosną 2022 r.

Kolejnym etapem jest budowa Świątyni, wykonane zostały już fundamenty. Świątynia będzie oparta na planie krzyża z charakterystycznymi elementami papieskiej mitry.